Молитвы преподобной Евфросинии Московской

Тропарь

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши и в кня́жестем чеpто́зе подви́жнически пожи́вши, по́слежде и чеpто́г, и чад твои́х Бо́га pа́ди оста́вила еси́, пpеподо́бная Евфpоси́ние, и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную, во и́ночестем о́бpазе мно́ги по́двиги показа́ла еси́, и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увеча́ла еси́. И ны́не, пpедстоя́щи Хpисту́ Бо́гу, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная презре́вши, и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши, непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние, и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися, слепо́му прозре́ние, и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́. Те́мже ра́достно взывае́м, глаго́люще: сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Молитва святой преподобной Евфросинии

О преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва!

Приими́ моле́ние от нас, недосто́йных, с ве́рою и любо́вию к тебе́ припада́ющих и те́плым к Бо́гу хода́тайством испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дям от бед и напа́стей сохране́ние, споспе́шествуй, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и добре́ подвиза́тися ко исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и всем с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и заступле́ния подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во всем житии́ благопоспеше́ние.

Наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши. Да всегда́ сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и в бесконе́чные ве́ки веко́в. Ами́нь.